Podziękowanie za przeprowadzenie zajęć I pomocy

Podziękowanie

Za przeprowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy oraz profilaktyki stomatologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Prezentek w Rzeszowie.