Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w MSCKZiU w Rzeszowie

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r., w formie dostosowanej do wymogów sanitarnych związanych z epidemią. Do odebrania świadectwa ukończenia szkoły zapraszamy wyłącznie Słuchaczy, którzy zakończyli naukę.

 

Świadectwa można odbierać tylko osobiście w sekretariacie, po przedstawieniu przygotowanej  karty obiegowej i za potwierdzeniem odbioru wg następującego porządku:

  • 8:30 Technik usług kosmetycznych sem. IV  forma dzienna i zaoczna, łącznie 40 osób,
  • 10:00 Opiekunka dziecięca sem. IV forma zaoczna, łącznie 23 osoby,
  • 11:30 Technik masażysta sem. IV forma dzienna, łącznie 20 osób,
  • 12:30 Protetyk słuchu sem. IV forma zaoczna, łącznie 16 osób.

W szkole zostaną podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa związane z COVID, zaś Słuchacze są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego oraz posiadania maseczki osłaniającej nos i usta oraz rękawiczek.

Informujemy, że świadectwa będzie można otrzymać także w innym terminie, po uprzednim ustaleniu daty i godziny odbioru z sekretariatem szkoły – prosimy o przesłanie maila na adres medyk@medyk-studium.pl .

 

Wszystkich Słuchaczy, Nauczycieli i Pracowników szkoły zachęcamy do udziału w uroczystej  Mszy Świętej, która będzie transmitowana online w tym dniu o godz. 9:00 z Parafii Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie.