Prelekcja na temat: „Jak zachować się w czasie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego”

W dniu dzisiejszym na sali gimnastycznej dla całej społeczności szkolnej odbył się apel, na którym zostały zaprezentowane informacje na temat Koronawirusa (SARS-CoV-2), który wywołuje chorobę COVID-19. Prelekcję na temat: „Jak zachować się w czasie zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego” wygłosiła Pani mgr Krystyna Gałuszka – kierownik  kierunków: Asystentka Stomatologiczna, Higienistka Stomatologiczna i Opiekun Medyczny.