Spotkanie Koła Nauki, poświęcone 38 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

W dniu 16 grudnia w internacie  naszej szkoły odbyło się spotkanie Koła Nauki,  poświęcone 38 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego.  W ten sposób Dom Słuchacza włączył się w ogólnopolskie działania upamiętniające i edukacyjne.  Uczestnicy rozwiązywali quiz dotyczący   życia codziennego w  PRL, oraz samego stanu wojennego.  Pytania były trudne, dlatego  rozwiązując quiz korzystano z zasobów internetu. Młodzież   pracowała z wielkim zaangażowaniem, była okazja do odpowiedzi na pytania i dyskusji.