Wykład pani dr n. o zdr. Ewy Zawilińskiej Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Dnia 18.11.19 słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie mieli możliwość spotkania się i wysłuchania wykładu pani dr n. o zdr. Ewy Zawilińskiej, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.
Zbliżające się dni Honorowego Dawcy Krwi PCK były dobrą okazją aby przybliżyć nam temat oddawania krwi oraz szpiku kostnego.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Szkolne Koło PCK oraz jego opiekuna pana mgr. Konrada Wydrzyńskiego.