Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w MSCKZiU w Rzeszowie

W dniu 2 września br. w naszej szkole odbyła się uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2019/2020.

Na spotkanie z Dyrekcją i Nauczycielami przybyła liczna grupa słuchaczy I semestru otwartych w tym roku w Medycznej Szkoły Policealnej 8 kierunków dziennych i stacjonarnych, a także młodzież, która kontynuuje naukę w pozostałych 7 oddziałach kierunków dziennych. W najbliższy piątek rozpoczną zajęcia słuchacze 4 kierunków zaocznych.

Wszystkich zebranych, w imieniu swoim i ponad 30 nauczycieli szkoły, powitał Pan Dyrektor mgr farmacji Jacek Brodziński. W swoim wystąpieniu określił główne założenia kształcenia w zawodzie medycznym zgodnie z nową podstawą programową oraz podkreślił rolę wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej naszej szkoły, jej bazę dydaktyczną i wyposażenie.

Inauguracja zakończyła się spotkaniami słuchaczy z opiekunami klas.