Słuchacze kierunków technik elektroradiolog i technik masażysta podczas Uroczystości Strzeleckiej

Dnia 07.03.2019 słuchacze i słuchaczki kierunków kształcenia technik elektroradiolog, i technik masażysta wraz z Pogotowiem Rzeszowskim, zabezpieczali medycznie, Ogólnopolską Uroczystość Strzelecką w Rzeszowie – 100 rocznicę śmierci płk Lisa – Kuli. Było zimno, było wiele interwencji ale daliśmy radę i godnie zaprezentowaliśmy Naszą Szkołę.