Spotkanie z policją

W dniu 06.03.2019 r. na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z Policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji, z Wydziału Prewencji. Tematem spotkania była: „Odpowiedzialność karna za wykroczenia i łamanie przepisów prawa oraz właściwego reagowania na wszelkie negatywne i zagrażające sytuacje występujące na terenie szkoły, internatu i związane z korzystaniem z internetu”.