Projekt UE – wrzesień 2018

Zapraszamy słuchaczy MSCKZiU do składania wniosków o udział w stażach zawodowych w projekcie współfinansowanym przez UE.

Staże rozpoczną się w miesiącu wrześniu i zakończą w listopadzie b.r.

Staże, w placówkach na terenie miasta Rzeszowa, organizuje szkoła, a uczestnik ma zapewniona opiekę w osobie wykwalifikowanego opiekuna stażu.

Za zrealizowanie 150 godzin stażu stażysta/ stażystka otrzymuje stypendium stażowe oraz dodatkowo odzież roboczą na własność.

Szczegółowe informacje w biurze projektu p. 59 oraz na stronie internetowej szkoły.

Termin składania wniosków upływa w dniu 14 września b.r. wnioski do pobrania