Indeksacja pierwszego roku technika farmaceutycznego

W dniu dzisiejszym odbyło się rozdanie indeksów dla pierwszego roku technika farmaceutycznego.