Patriotyczne odwiedzenie cmentarzy przez młodzież

W dniu 31 października 2017 r. młodzież wraz ze strzelcem postanowiła uczcić pamięć zmarłych żołnierzy i powstańców stawiając znicze na ich grobach. Znicze zapłonęły na grobach powstańców listopadowych i styczniowych.

Nie zapomniano także o bohaterach z II Wojny Światowej i żołnierzach wyklętych.  Opiekę nad młodzieżą sprawowali: mgr Marek Samolewicz i mgr Sławomir Sączawa.