Konkurs – Karnawałowa Stylizacja Paznokci

konkurs-kosmetyczny1

 

REGULAMIN KONKURSU.

Organizator:
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

MSCKZiU w Rzeszowie od kilkudziesięciu lat kształci młodzież i dorosłych pozwalając zdobyć wiele interesujących i poszukiwanych na rynku pracy zawodów.
Aby przybliżyć specyfikę pracy w zawodzie technik usług kosmetycznych i dać szansę sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu stylizacji paznokci MSCKZIU organizuje i szkolny konkurs stylizacji paznokci.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz chcących w przyszłości kształcić się w zawodzie Kosmetyczki lub Stylistki Paznokci.
Uczestnicy konkursu powinni wykonać jedną pracę konkursową, tj. stylizację paznokci na modelce, o tematyce karnawałowej z wykorzystaniem dowolnych technik i zdobień.
Pracę należy sfotografować i 1 zdjęcie w formacie min 15×21 cm przesłać na adres szkoły w terminie do 22.12.2016.

MSCKZiU, ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów
Z dopiskiem „konkurs”

Prace powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz danymi teleadresowymi i adresem e-mail, oraz zawierać zgodę autora na publikację.
Z nadesłanych prac zostanie wybranych 15 najlepszych prac, a ich wykonawcy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w finale, który będzie polegał na wykonaniu stylizacji paznokci w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora, na własnej modelce i przy użyciu własnych materiałów.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami, a zwycięzca otrzyma tytuł: SZKOLNEGO MISTRZA STYLIZACJI PAZNOKCI.
Prace oceniać będzie komisja składająca się ze specjalistów branży kosmetycznej i nauczycieli powołanych przez organizatora do finału przejdą również osoby, których prace uzyskajż najwięcej polubień na fb.
Zwycięzcy I etapu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną, a wybrane prace zostaną opublikowane na fb szkoły i stronie internetowej.

Zapraszamy!!!
Osoba odpowiedzialna: Anna Kazior
Tel. 533655053