Ogłoszenie – Gry zespołowe

OGŁOSZENIE
ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE

wtorek 15:00-16:00
Prowadzący: mgr Marcin Bartyzel