Ogłoszenie Samorządu

OGŁOSZENIE

W DNIU 21 WRZEŚNIA 2016 r. (ŚRODA) O GODZ. 13.00 W SALI NR 107 (ŚWIETLICA SZKOLNA) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SZKOLNEGO SAMORZĄDU SŁUCHACZY
Z SAMORZĄDAMI KLASOWYMI.
OBECNOŚĆ WSZYSTKICH SAMORZĄDÓW KLASOWYCH OBOWIĄZKOWA.

Opiekun Samorządu Szkolnego