Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 – MSP

1 września 2016 roku w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Poprzedzone było Uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby, podczas której przypomniał o powinności „twórczego czynienia dobra”.

W MSCKZiU inauguracja miała miejsce na sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, nauczyciele oraz słuchacze poszczególnych kierunków. Rozpoczęła się powitaniem i przemówieniem Pani Dyrektor Izabeli Pyry. Następnie przemawiali Zaproszeni.

Nauczyciele mianowani, którzy zdali egzamin podczas tegorocznych wakacji, otrzymali Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela i złożyli ślubowanie.

Kończąc uroczystość na sali gimnastycznej Pan Wicedyrektor Jacek Brodziński zaprosił klasy na spotkanie z wychowawcami.

Życzymy wspaniałego, owocnego roku szkolnego.