Otrzęsiny

26.11.2015 r. po raz 23-ci w Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie odbyła się uroczystość pasowania słuchaczy klas pierwszych na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej.

„OTRZĘSINY” przygotowane zostały przez Samorząd Szkolny pod kierunkiem opiekuna mgr Bartłomieja Skoczylasa. Każdego roku impreza ta odbywa się w innej scenerii, w roku 2015 znaleźliśmy się w „Świecie filmu”. Młodzież uczestniczyła w programach artystycznych oraz różnych konkursach m.in. składała film z klatek, rozpoznawała aktorów ze zdjęć uczestniczyła w wyścigu między przeszkodami oraz wykonywała wcześniej wylosowane piosenki kojarzące się ze światem filmu.

Słuchacze rywalizowali o miano najlepszej klasy w Szkole oraz nagrodę – bilet do kina na dowolny film. Po bardzo zaciętej walce na I miejscu znaleźli się słuchacze kierunku Technik Elektroradiolog, drudzy ze stratą tylko połowy punktu do wygranych byli Technicy Masażyści a III miejsce zajęły Higienistki Stomatologiczne. Zabawę zakończyła dyskoteka w klubie Black&White. „Otrzęsiny” co roku cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy chętnie się do tej imprezy przygotowują i biorą w niej aktywny udział (frekwencja wyniosła 69,3%).

Notatkę przygotował Bartłomiej Skoczylas
Opiekun Szkolnego Samorządu Słuchaczy MSCKZiU