Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016

3 września w Sanoku odbyła się WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016. Podczas uroczystości Pani Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska wręczyła indeksy słuchaczom pierwszych semestrów oraz stypendia naukowe dla najlepszych słuchaczy starszych roczników. Jesteśmy dumni, że Słuchacze z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Rzeszowie po raz kolejny byli najliczniejszą grupą stypendystów wśród szkół medycznych Podkarpacia.

Pani Wicemarszałek wręczyła również Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela i przyjęła ślubowanie od nauczycieli mianowanych.

Naszą Szkołę reprezentowali:
Pani Dyrektor Izabela Pyra
Pani Wicedyrektor Anna Dulla

Nauczyciele odbierający Akty Nadania Stopnia Zawodowego Nauczyciela:
Barbara Dziuszyńska
Alicja Olszowy-Kata
Małgorzata Rysz
Lucyna Zięba