Wycieczka dydaktyczno-szkoleniowa kierunku Technika Usług Kosmetycznych

20 maja 2015 r. słuchaczki kierunku Technik usług kosmetycznych I i II rok uczestniczyły w wycieczce dydaktyczno-szkoleniowej do fabryki kosmetyków FARMONA, która znajduje się w miejscowości Wysoka, oraz do Krakowa do Laboratorium Kosmetyków Naturalnych SPA FARMONA.
W Krakowie odbyło się szkolenie z Profesjonalnej Linii Preparatów oraz Komplementarnego Programu Procedur Zabiegowych Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA.