Spotkanie z Panią Nadkomisarz Wojewódzkiej Komendy Policji

W dniu 08.11.2012 r. w Domu Słuchacza odbyło się spotkanie z Panią Nakomisarz Wojewódzkiej Komendy Policji – Wydziału Prewencji na temat: “Odpowiedzialność karna za wykroczenia i łamanie przepisów prawa oraz właściwego reagowania na wszelkie negatywne i zagrażające sytuacje występujące na terenie Domu Słuchacza i Szkoły”.