Uroczyste wręczenie stypendiów Zarządu Województwa Podkarpackiego

13 września Wicemarszałek Anna Kowalska wręczyła słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie stypendia Zarządu Województwa Podkarpackiego za najlepsze wyniki w nauce oraz stypendia socjalne. Granty Województwa Podkarpackiego w sumie otrzymało 35 słuchaczy rzeszowskiego medyka. Wicemarszałek Anna Kowalska osobiście pogratulowała wszystkim słuchaczom, którzy otrzymali wsparcie województwa podkarpackiego na rok szkolny 2012/2013.
“Wybrane przez was zawody niemal w każdym wypadku oznaczają szczególną pracę: pracę z drugim człowiekiem. Przeważnie z człowiekiem starszym, chorym, ofiarą wypadku bądź z też małym dzieckiem. Dlatego też wybierając swoje profesje musicie być świadomi, iż niosą one ze sobą szczególne wymagania, a decyzja o wyborze zawodu nie może być czystą kalkulacją. Powinna ona wypływać z waszych predyspozycji, wysoko rozwiniętej empatii, poczucia misji i świadomości, że jakość waszej pracy oraz wasze zaangażowanie będzie realnie wpływać na życie innych ludzi. Życzę, aby przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego stypendia wynagrodziły trud jaki wkładacie każdego dnia w naukę oraz istotnie was wsparły w dążeniu zdobywania wiedzy, a wybrany przez was zawód był źródłem satysfakcji”
powiedziała w czasie swojego wystąpienia Wicemarszałek Anna Kowalska.
Podczas części oficjalnej głos zabrała również Krystyna Lech Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, która pogratulowała znakomitych wyników w nauce wszystkim słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej, których zdawalność egzaminów zawodowych sięgnęła w 2012 roku 90%.
Ostatnim punktem wizyty Wicemarszałek Anny Kowalskiej w MSP było zwiedzanie placówki, w czasie którego mogła ona wysłuchać o zmianach, które zaszły w szkole dzięki przeprowadzonym remontom, sfinansowanym przez UMWP, oraz największych problemach placówki.

zdjęcia z uroczystości w galerii