Inauguracja roku szkolnego 2012/2013

W dniu 03.09.2012 r. w Medycznej Szkole Policealnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Inauguracja roku szkolnego miała miejsce na dziedzińcu szkoły, gdzie zgromadzili się wszyscy nauczyciele oraz słuchacze poszczególnych kierunków. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem i przemówieniem Pani Dyrektor Grażyny Ferenc-Szczygieł.