VII Konkurs Wiedzy “Życie i Pontyfikat Bł. Papieża Jana Pawła II”

W dniu 2 kwietnia 2012 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbył się VII Konkurs Wiedzy nt.: “Życie i Pontyfikat bł. Papieża Jana Pawła II”, organizowany przez Samorząd Słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie w 7 Rocznicę Śmierci Wielkiego Polaka. Wzięło w nim udział 24 słuchaczy.
Laureatką konkursu została Aldona Babiarz z II sem. kierunku Technik Farmaceutyczny. Drugie miejsce zajęła Bożena Kyc II sem. kier. Opiekunka Dziecięca, a trzecie Joanna Lidwin II sem. kier. Technik Farmaceutyczny. Uczestnicy odpowiadali na 36 pytań przygotowanych przez opiekuna Samorządu Szkolnego.

Najlepszych nagrodzono dyplomami i albumami o Janie Pawle II.

jan_p_2-2012

Zwyciężczyni odbiera nagrodę