Dzień Honorowych Dawców Krwi PCK

W dniu 11.02.2011 roku delegacja słuchaczy Szkolnego Koła PCK, Anna Golenia i Anna Kowal, uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK, które odbyło się w Osiedlowym Domu Kultury w Rzeszowie przy ulicy Kochanowskiego 29. Organizatorem spotkania był Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK, a powięcone ono było uhonorowaniu zasłużonych krwiodawców z terenu Podkarpacia.

Nasza Szkoła została wyróżniona w tej dziedzinie otrzymując piękne dyplomy i puchary:

  • za zajęcie I miejsca w kategorii II Szkół Policealnych i Pomaturalnych “Wyróżnienia dodatkowe za największą iloć pozyskanej krwi w ramach Turnieju” VI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju “Młoda Krew Ratuje Życie”,
  • za zajęcie I miejsca w VII Edycji Konkursu “Młoda Krew Ratuje Życie” Województwa Podkarpackiego w kategorii Szkół Policealnych.

W trakcie spotkania Przewodnicząca Szkolnego Koła PCK Anna Golenia (z kierunku Opiekunka Dziecięca) udzieliła krótkiego wywiadu dla lokalnej gazety “Super Nowości”, promując w ten sposób ideę honorowego krwiodawstwa poprzez osiągnięcia naszych słuchaczy, a także osobisty przykład. Poniżej zamieszczono fotografie dyplomów, pucharów oraz artykuł z gazety “Super Nowości”.

Notatkę przygotowała Anna Jędruch
Opiekun Szkolnego Koła PCK

zdjęcia w galerii