Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

W dniu 01.09.2011 r. W Medycznej Szkole Policealnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Ze względu na piękną i słoneczną pogodę, miejscem spotkania był dziedziniec szkoły, gdzie zgromadzili się wszyscy nauczyciele oraz słuchacze poszczególnych kierunków. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem i przemówieniem Pani Dyrektor Grażyny Ferenc-Szczygieł. Następnie, słuchaczom kierunków najmłodszych zostali przedstawieni opiekunowie, którzy po zakończeniu uroczystości udali się wraz z podopiecznymi do sal w celu omówienia spraw organizacyjnych.