Masaż Shantala

W dniu 17 V 2011 r. odbyły się zajęcia dydaktyczne dla słuchaczek I i II roku kierunku Opiekunka Dziecięca na temat “Masaż Shantala” przeprowadzone przez słuchaczy IV semestru kierunku Technik Masażysta pod kierunkiem mgr Marka Samolewicza.
Część teoretyczna spotkania obejmowała przekazanie treści dotyczących zasad wykonywania masażu Shantala u dzieci. W części praktycznej zaprezentowano wykonanie masażu na fantomach dziecięcych. Następnie uczestnicy zajęć podzieleni na mniejsze grupy ćwiczyli przedstawioną technikę masażu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. Było doskonałą okazją do dzielenia się specjalistyczną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną między słuchaczami różnych kierunków kształcenia.
Zajęcia w takiej formie odbyły się już kolejny raz jako element stałej współpracy Zespołów Przedmiotowych na kierunku Opiekunka Dziecięca i Technik Masażysta.

zdjęcia z zajęć w galerii