Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 szkół medycznych

1 września 2010 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 SZKÓŁ MEDYCZNYCH.
Gospodarzem tej uroczystości była Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie. Uroczystość otwarła Pani Dyrektor MSP w Rzeszowie, mgr Grażyna Ferenc-Szczygieł. Powitała zaproszonych Gości, Stypendystów i Słuchaczy podkarpackich szkół medycznych.
Pani Dyrektor Grażyna Ferenc-Szczygieł rozpoczęła Uroczystość od przypomnienia, że pierwszy dzień każdego kolejnego roku szkolnego łączy się z rocznicą wybuchu II Wojny światowej o czym żaden Polak nie może zapomnieć.
W swoim przemówieniu podkreśliła rolę nauki w życiu człowieka. Zaakcentowała konieczność kształcenia młodzieży na kierunkach medycznych takich jak: ratownik medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik elektoradiolog, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, dietetyk, asystentka stomatologiczna, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, opiekunka dziecięca, protetyk słuchu. Powołując się na słowa Jana Pawła II zaznaczyła, że “nie ma większych bogactw w Narodzie nad światłych obywateli”.
Po wystąpieniu Gospodyni odbyło się uroczyste wręczenie indeksów Słuchaczom MSP w Rzeszowie, a następnie Stypendyści podkarpackich szkół medycznych odebrali z rąk Pana dr hab. inż. Jana Burka, członka Zarządu Województwa Podkarpackiego, stypendia naukowe Zarządu Województwa Podkarpackiego. Wyróżnienia te otrzymało 55 Słuchaczy, w tym 14 z MSP w Rzeszowie. Na zakończenie przemawiali zaproszeni GoŚcie i przedstawiciel Słuchaczy.
Część artystyczną przygotował Zespół Resovia Bross Band z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie.

zdjęcia z uroczystości w galerii