70 rocznica zsyłki Polaków na Syberię

27 kwietnia 2010 roku w Świetlicy MSP odbyło się spotkanie poświęcone 70 rocznicy zesłania Polaków na Syberię.
Zorganizowała je Pani mgr Janina Częczek wraz z Słuchaczmi mieszkającymi w Domu Słuchacza MSP. Obecni poprzez m. in. przytaczane fragmenty wspomnień Sybiraków oraz dane historyczne przypomnieli sobie (lub poznali) o tej części historii narodu polskiego.

“Jeżeli ja zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”
A. Mickiewicz

zdjęcia z imprezy w galerii