Dzień otwarty Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie

W piątek 12 marca 2010 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie zorganizowany był Dzień Otwarty. Można było zwiedzić Szkołę, zapoznać się z jej ofertą a także porozmawiać z Słuchaczami i Nauczycielami wszystkich kierunków.
Możliwość obejrzenia pracowni przedmiotowych, w których Słuchacze poszczególnych kierunków pokazywali wybrane umiejętności zdobyte w trakcie nauki w Szkole cieszyła się szczególnym zainteresowaniem zwiedzających.