Uroczystość Opłatkowa dla mieszkańców DS-u 2009

Jak co roku Mieszkańcy Domu Słuchacza Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie wraz z Wychowawcami zorganizowali Uroczystość Opłatkową. W tym roku odbyła się ona 16 grudnia na świetlicy szkolnej. Organizatorzy oraz ich Goście złożyli sobie świąteczne życzenia, podzielili się opłatkiem i wspólnie śpiewali kolędy.