Spotkanie słuchaczek kierunku Opiekunka Dziecięca z Panią Zofią Zedanią

23 listopada 2009 roku Radio Rzeszów nadało audycję będącą zapisem spotkania Słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie kierunków Opiekunka Dziecięca i Opiekun Medyczny z Panią Zofia Zedanią – emerytowaną nauczycielka matematyki. Aresztowana we Lwowie przez NKWD za działalność konspiracyjną w oddziale AK została wywieziona na Syberię. 10 lat swojego życia spędziła w syberyjskich łagrach. Słuchacze byli poruszeni opowieścią Sybiraczki i równocześnie zadowoleni z możliwości spotkania osoby, która niezwykle obrazowo przybliżyła im codzienne życie zesłańców.