I Pomoc – szkolenie i pokaz dla młodzieży – styczeń 2009 r.

W dniu 08.01.2009 r. słuchacze kierunku Ratownik Medyczny przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów Zespołu Szkół w Palikówce. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Ćwiczenia obejmowały naukę resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, pierwsza pomoc w zakrztuszeniu. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo “małego ratownika” i uświadomienie jak wiele zależy od ich woli i postawy w ciągu kilku pierwszych minut.

zdjęcia ze szkolenia i pokazu w galerii