Warsztaty muzyczno-logopedyczne

We wtorek 21 października 2008 roku w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbyły się WARSZTATY MUZYCZNO-LOGOPEDYCZNE.

Warsztaty skierowane były do wszystkich osób zajmujących się wychowaniem dzieci do 3 roku życia. Składały się z dwóch części. Pierwszą, poświęconą wspomaganiu rozwoju dzieci poprzez muzykę, prowadziła Pani Anna Marek-Kamińska – specjalistka zajmująca się rozwojem muzycznym dzieci. W drugiej, prowadzonej przez dyplomowane logopedki Alicję Olszowy-Kata i Edytę Judę, omówiony został rozwój mowy u małych dzieci oraz sposoby pracy z dzieckiem, tak by rozwój ten przebiegał prawidłowo i by zapobiec powstaniu wad wymowy. Warsztaty miały na celu przekazanie kadrze placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzicom małych dzieci trendów w wychowaniu muzycznym i pracy nad prawidłowym rozwojem mowy małego dziecka. Warsztaty były nieodpłatne,a każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach. Z uwagi na duże zainteresowanie, planowane jest kontynuowanie tej formy szkoleń.

zdjęcia z warsztatów w galerii