rekrutacja2

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2018/2019

w zawodach (nauka od dnia 03 września 2018):

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie:

– NAUKA W SYSTEMIE DZIENNYM

BEZPŁATNA

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
1 ROK
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
2 LATA
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
2 LATA
ORTOPTYSTKA
2 LATA
TECHNIK MASAŻYSTA
2 LATA
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
2 LATA
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
2,5 ROKU
TECHNIK DENTYSTYCZNY
2,5 ROKU

nauka od II sem.
r.szk. 2018/2019

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Rzeszowie

– NAUKA W SYSTEMIE ZAOCZNYM

BEZPŁATNA

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
OPIEKUN MEDYCZNY
1 ROK
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
2 LATA
PROTETYK SŁUCHU
2 LATA
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
2 LATA

Oferujemy staże zawodowe oraz stypendium stażowe dla słuchaczy po I semestrze nauki w ramach projektu EU więcej informacji

I. Warunki przyjmowania kandydatów

Podstawa prawna:

2. Kandydaci do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły od dnia 1 czerwca 2018 r.

Wymagane dokumenty:

II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły.

III. Postanowienia końcowe.

Predyspozycje psychofizyczne do podjęcia nauki w szkole medyczno-społecznej:

Przeciwwskazania do nauki w zawodach medycznych: