STOŁÓWKA MSCKZiU

Szkolna kuchnia codziennie przygotowuje świeże zestawy obiadowe
(zupa+drugie danie+kompot), które wydawane są słuchaczom na szkolnej stołówce.

Wydawanie obiadów od 11:45 do 15:30

KIEROWNIK STOŁÓWKI

lic. Anna Ząbek

godz. pracy 7:30-15:30
tel. (17) 8581426

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATA WYNOSI: 5 zł za obiad

Opłat za obiady należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca
Wpłat należy dokonywać u kierownika stołówki w godzinach 10:00-14:00. Po opłaceniu obiadów słuchacz otrzymuje dowód wpłaty i kartę obiadową.

Opłaty za obiady powinny być wnoszone w pierwszych dniach miesiąca (do 5-go każdego miesiąca), wyjątkowo do 10 – ego dnia miesiąca  płacić za obiady mogą mieszkańcy DS. Po 10 – tym słuchacze, którzy nie będą mieli wykupionych obiadów, nie będą mogli korzystać  z posiłków.

REZYGNACJA Z OBIADÓW

W przypadku nieobecności w szkole lub rezygnacji   z posiłku w danym dniu zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji z posiłku.

Odpisy można zgłaszać u kierownika stołówki pod numer (17) 8581426.

Odpisy na kolejny dzień można zgłosić tylko do godz. 12:00 .


Accessibility