Masaż Shantala

W dniu 17 V 2011 r. odbyły się zajęcia dydaktyczne dla słuchaczek I i II roku kierunku Opiekunka Dziecięca na temat „Masaż Shantala” przeprowadzone przez słuchaczy IV semestru kierunku Technik Masażysta pod kierunkiem mgr Marka Samolewicza.
Część teoretyczna spotkania obejmowała przekazanie treści dotyczących zasad wykonywania masażu Shantala u dzieci. W części praktycznej zaprezentowano wykonanie masażu na fantomach dziecięcych. Następnie uczestnicy zajęć podzieleni na mniejsze grupy ćwiczyli przedstawioną technikę masażu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. Było doskonałą okazją do dzielenia się specjalistyczną wiedzą teoretyczną oraz praktyczną między słuchaczami różnych kierunków kształcenia.
Zajęcia w takiej formie odbyły się już kolejny raz jako element stałej współpracy Zespołów Przedmiotowych na kierunku Opiekunka Dziecięca i Technik Masażysta.

zdjęcia z zajęć w galerii

Egzamin muzyczny

W dniu 18.04.2011 r. na kierunku Opiekunka Dziecięca odbył się Egzamin Muzyczny. Słuchaczki IV semestru zaprezentowały ciekawe układy taneczne w oparciu o piosenki dla dzieci. Egzamin odbył się w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz słuchaczy II semestru kierunku Opiekunka Dziecięca.
Egzamin był wspaniałą okazją do zaprezentowania osiągnięć artystycznych młodzieży oraz wyników pracy nauczyciela wychowania muzycznego.

zdjęcia z egzaminu w galerii

Świadectwo Dojrzałości Społecznej

W dniu 7.12.2010 r. o godzinie 10.00 odbyła się w MSP uroczystość wręczenia „świadectw dojrzałości społecznej” 19 słuchaczom, którzy honorowo oddali krew w roku szkolnym 2009/2010. Był to wyraz podziękowania i uznania za piękną postawę naszych słuchaczy wobec problemu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.
Dyplomy były przygotowane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Wojewódzki Zarząd PCK, a zostały wręczone słuchaczom przez Panią Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej mgr Grażynę Ferenc-Szczygieł oraz Opiekuna Szkolnego Koła PCK mgr Annę Jędruch. Oprócz pięknych dyplomów słuchacze otrzymali słodki upominek w postaci czekolady oraz zostali poczęstowani herbatą i ciastkiem. W trakcie spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat „Transplantacja – na tak”, przekazująca najważniejsze zagadnienia dotyczące przeszczepiania narządów w Polsce. Prezentację przygotowała mgr Anna Jędruch.
W uroczystości wzięło udział 45 osób: Dyrekcja MSP, kierownicy szkolenia praktycznego oraz zaproszeni słuchacze – honorowi dawcy krwi oraz łącznicy klasowi szkolnego Koła PCK.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd i Opiekuna Szkolnego Koła PCK.
Informację przygotowała mgr Anna Jędruch

zdjęcia z uroczystości w galerii

Otrzęsiny 2010/2011

Po raz 18-ty w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbyła się uroczystość pasowania słuchaczy pierwszych klas na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Popularnie „OTRZĘSINAMI” zwaną impreza przygotowana została przez Samorząd Szkolny pod kierunkiem opiekuna mgr Andrzeja Wacława. Corocznie Otrzęsiny odbywają się w innej scenerii. W tym roku uroczystości pasowania przeniesione zostały w kolorowy, bajeczny świat Romów.
W pięknej scenerii taborów cygańskich młodzież uczestniczyła w różnych konkurencjach i konkursach m.in. z kartkami, wbijanie gwoździ, przypinania końskiego ogona, uzupełnianiu przysłów o cyganach, o Fryderyku Chopinie, cygańskim ABC, oraz śpiewała wylosowane wcześniej piosenki cygańskie.
Słuchacze pierwszych klas rywalizowali o miano najlepszej klasy w Szkole i nagrodę – bilety do kina na dowolny film. W tegorocznej imprezie zwyciężyły ponownie słuchaczki kierunku Asystentka Stomatologiczna. Zabawę zakończyła dyskoteka w Klubie Revolution.
Impreza ta rok rocznie cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Młodzież chętnie przygotowuje się do tej imprezy i bierze w niej aktywny udział.

zdjęcia z otrzęsin w galerii