VII Konkurs Wiedzy „Życie i Pontyfikat Bł. Papieża Jana Pawła II”

W dniu 2 kwietnia 2012 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbył się VII Konkurs Wiedzy nt.: „Życie i Pontyfikat bł. Papieża Jana Pawła II”, organizowany przez Samorząd Słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie w 7 Rocznicę Śmierci Wielkiego Polaka. Wzięło w nim udział 24 słuchaczy.
Laureatką konkursu została Aldona Babiarz z II sem. kierunku Technik Farmaceutyczny. Drugie miejsce zajęła Bożena Kyc II sem. kier. Opiekunka Dziecięca, a trzecie Joanna Lidwin II sem. kier. Technik Farmaceutyczny. Uczestnicy odpowiadali na 36 pytań przygotowanych przez opiekuna Samorządu Szkolnego.

Najlepszych nagrodzono dyplomami i albumami o Janie Pawle II.

jan_p_2-2012

Zwyciężczyni odbiera nagrodę

Wybory najsympatyczniejszych Słuchaczy MSP – 2012

W miesiącu marcu 2012 r. Samorząd Szkolny zorganizował wybory najsympatyczniejszych słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie. Zdjęcia osób nominowanych były wywieszone na tablicy Samorządu Szkolnego. Nauczyciele, pracownicy Szkoły i słuchacze głosowali na specjalnych kuponach na swoich faworytów. Najsympatyczniejszą słuchaczką została Barbara Makara z kierunku Technik Dentystyczny V sem. (84 głosy), przed Joanną Ząbek z kierunku Technik Elektroradiologii II sem. (57 głosów) i Sylwią Czapką z kierunku Technik Farmaceutyczny IV sem. (44 głosy).
Natomiast najsympatyczniejszym słuchaczem został Damian Ziobro z kierunku Ratownik Medyczny II sem. (106 głosów) przed Mateuszem Szczepańskim z kierunku Ratownik Medyczny sem. IV (85 głosów) i Jackiem Brettschneiderem z kierunku Technik Masażysta IV sem. (81 głosów).
Najsympatyczniejsi otrzymali nagrody rzeczowe w postaci biletu do kina na dowolny film.

VII Podkarpackie Targi Edukacyjne

W dniach 28-29 lutego 2012 r. w Hali PODPROMIE w Rzeszowie odbyły się VII Podkarpackie Targi Edukacyjne, do zwiedzenia których zaproszeni byli uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności tegoroczni maturzyści.
W Targach jako wystawca udział wzięła także Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie. Na stoisku Szkoły można było zapoznać się z ofertą Szkoły oraz wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Słuchaczy poszczególnych kierunków.

zdjęcia z Targów w galerii

Rozdanie świadectw ukończenia kierunku Opiekun Medyczny

W dniu 13.01.2012 r. odbyło się rozdanie świadectw dla 33 słuchaczy kończących kierunek Opiekun Medyczny.
Na spotkaniu byli: Pani Dyrektor mgr Grażyna Ferenc-Szczygieł, opiekun mgr Zofia Huss, kierownik mgr Krystyna Gałuszka oraz kadra pedagogiczna. W dniach 24-31 01.2012 r. słuchacze tego kierunku przystąpili do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

zdjęcia z rozdania w galerii

Opłatek w Domu Słuchacza

W dniu 14.12.2011 r. w Domu Słuchacza Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie opłatkowe. Brała w nim udział młodzież Domu Słuchacza oraz zaproszeni Goście: Pani Wicedyrektor mgr Anna Dulla, kierownik i wychowawcy Domu Słuchacza oraz nauczyciele. Na początku odbyła się część artystyczna poświęcona tradyjom związanym ze Świętami Bożego Narodzenia. Następnie po złożeniu sobie życzeń, wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani prezentami przez Świętego Mikołaja.

zdjęcia z opłatka w galerii

Otrzęsiny 2011/2012 r.

W dniu 24.11.2011 r. po raz 19-ty w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbyła się uroczystość pasowania słuchaczy klas pierwszych na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Impreza zwana „OTRZĘSINAMI” przygotowana została przez Samorząd Szkolny pod kierunkiem opiekuna mgr Andrzeja Wacława. Corocznie Otrzęsiny odbywają się w innej scenerii. W tym roku uroczystości pasowania przeniesione zostały w świat gór i górali.
Młodzież uczestniczyła w różnych konkurencjach i konkursach m.in. rzucania kulami śnieżnymi, wycinania oscypków na czas, quizach oraz śpiewała wylosowane wcześniej piosenki góralskie.
Słuchacze pierwszych klas rywalizowali o miano najlepszej klasy w Szkole i nagrodę – bilety do kina na dowolny film. W tegorocznej imprezie zwycięskim kierunkiem była Elektroradiologia. Zabawę zakończyła dyskoteka w Klubie Live. Impreza ta co roku cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Młodzież bardzo chętnie się do niej przygotowuje i bierze w niej aktywny udział.
W tym roku frekwencja pierwszych klas podczas otrzęsin była bardzo wysoka i wyniosła 75%.

zdjęcia z otrzęsin w galerii

Dzień Honorowych Dawców Krwi PCK

W dniu 11.02.2011 roku delegacja słuchaczy Szkolnego Koła PCK, Anna Golenia i Anna Kowal, uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK, które odbyło się w Osiedlowym Domu Kultury w Rzeszowie przy ulicy Kochanowskiego 29. Organizatorem spotkania był Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK, a powięcone ono było uhonorowaniu zasłużonych krwiodawców z terenu Podkarpacia.

Nasza Szkoła została wyróżniona w tej dziedzinie otrzymując piękne dyplomy i puchary:

  • za zajęcie I miejsca w kategorii II Szkół Policealnych i Pomaturalnych „Wyróżnienia dodatkowe za największą iloć pozyskanej krwi w ramach Turnieju” VI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”,
  • za zajęcie I miejsca w VII Edycji Konkursu „Młoda Krew Ratuje Życie” Województwa Podkarpackiego w kategorii Szkół Policealnych.

W trakcie spotkania Przewodnicząca Szkolnego Koła PCK Anna Golenia (z kierunku Opiekunka Dziecięca) udzieliła krótkiego wywiadu dla lokalnej gazety „Super Nowości”, promując w ten sposób ideę honorowego krwiodawstwa poprzez osiągnięcia naszych słuchaczy, a także osobisty przykład. Poniżej zamieszczono fotografie dyplomów, pucharów oraz artykuł z gazety „Super Nowości”.

Notatkę przygotowała Anna Jędruch
Opiekun Szkolnego Koła PCK

zdjęcia w galerii