Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

8 maja 2009 r. obchodzono Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Specjalne uroczystości na rzeszowskim rynku przygotowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Rzeszowie.
Obchody Dnia Godności mają sprzyjać pokonywaniu negatywnych stereotypów w kontaktach z ludźmi upośledzonymi umysłowo. W uroczystościach brały udział również słuchaczki II roku, kierunek: Opiekunka Dziecięca pomagające w opiece nad dziećmi i młodzieżą z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rzeszowie.

zdjęcia z uroczystości w galerii

Egzamin Taneczny

W dniu 5 V 2009 r. na kierunku Opiekunka Dziecięca odbył się „Egzamin Taneczny” jako podsumowanie zajęć z wychowania muzycznego. Słuchaczki IV semestru zaprezentowały bardzo atrakcyjne układy taneczne w oparciu o piosenki i utwory dla dzieci.
Wykazały się dużą pomysłowością w zakresie choreografii oraz przygotowanych przez siebie kostiumów i rekwizytów. Egzamin odbył się w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz słuchaczy II semestru kierunku Opiekunka Dziecięca.
Był wspaniałą okazją do zaprezentowania osiągnięć artystycznych młodzieży a także wyników pracy nauczyciela wychowania muzycznego.

zdjęcia z egzaminu w galerii

Dni Sportu Szkolnego kwiecień 2009

W dniach 21-23 kwietnia 2009 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbyły się DNI SPORTU. Młodzież Szkolna rywalizowała w konkurencjach drużynowych i indywidualnych (siatkówka, tenis stołowy, pięciobój sprawnościowy). Słuchacze wykazywali się swoją wiedzą w quizie o sporcie.
W siatkówce kobiet tytuł obroniły słuchaczki IV sem. kierunku Technik Elektroradiolog, a wśród mężczyzn najlepsi okazali się słuchacze IV sem. kierunku Ratownik Medyczny. W tenisie stołowym bezkonkurencyjni okazali się: wśród pań: Edyta Michno (II sem. Opiekun Medyczny), a wśród panów Paweł Ruszel (IV sem. Ratownik Medyczny).
Pięciobój sprawnościowy wygrała: Alicja Babczyńska (II sem. Technik Masażysta) i Bartosz Chmiel (IV sem. Ratownik Medyczny). Najlepszą wiedzą w quizie „o sporcie” wykazał się Ireneusz Jamrozik (II sem. Technik Elektroradiolog).
Tradycyjnie impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Podczas finałów sala sportowa „Medyka” – „pękała w szwach” i rozbrzmiewała kulturalnym dopingiem kibiców.
W dniu 24 kwietnia odbyła się uroczystość zakończenia Dni Sportu Szkolnego, w czasie której ogłoszono wyniki, a najlepszym drużynom i zawodnikom wręczone zostały dyplomy i nagrody w postaci słodyczy.
Nagrody wręczali Wicedyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie (mgr Anna Dulla) i Opiekun Szkolnego Koła Sportowego „Medyk” (mgr Andrzej Wacław).

zdjęcia z imprezy w galerii

Świadectwo dojrzałości społecznej

W dniu 7 kwietnia 2009 r. 45 słuchaczy należących do Klubu HDK działającego przy Szkolnym Kole PCK w Medycznej Szkole Policealnej otrzymało „Świadectwa Dojrzałości Społecznej”, z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty jako wyraz uznania i podziękowania za honorowe oddawanie krwi w roku szkolnym 2008/2009.
Słuchacze naszej Szkoły jako przyszli pracownicy służby zdrowia bardzo aktywnie uczestniczą w honorowym oddawaniu krwi od 1972 roku do chwili obecnej.
Opiekunem Szkolnego Koła PCK jest mgr Anna Jędruch.

zdjęcia z uroczystości w galerii

IV Konkurs Wiedzy „Życie i Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” kwiecień 2009

W dniu 2 kwietnia 2009 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Rzeszowie odbył się IV Konkurs Wiedzy nt.: „Życie i Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, organizowany przez Samorząd Słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie w 4 Rocznicę Śmierci Wielkiego Polaka. Wzięło w nim udział 21 słuchaczy.
Laureatką konkursu została Alina Pocica z IV sem. kierunku Technik Farmaceutyczny. Drugie miejsce zajął Michał Szczęch II sem. kier. Ratownik Medyczny, a trzecie Marta Mikrut IV sem. kier. Technik Masażysta.

Najlepszych nagrodzono dyplomami i albumami o Janie Pawle II.

I Pomoc – szkolenie i pokaz dla młodzieży – styczeń 2009 r.

W dniu 08.01.2009 r. słuchacze kierunku Ratownik Medyczny przeprowadzili szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów Zespołu Szkół w Palikówce. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Ćwiczenia obejmowały naukę resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, pierwsza pomoc w zakrztuszeniu. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo „małego ratownika” i uświadomienie jak wiele zależy od ich woli i postawy w ciągu kilku pierwszych minut.

zdjęcia ze szkolenia i pokazu w galerii