Akcja : „Pierwszy Dzień Wiosny niech będzie dla Ciebie pierwszym dniem Honorowego Dawcy Krwi”

Szkolne Koło PCK wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zaprasza do udziału w akcji: „Pierwszy Dzień Wiosny niech będzie dla Ciebie pierwszym dniem Honorowego Dawcy Krwi”.
Zapraszamy RCKiK, ul. Wierzbowa 14, Rzeszów 21.03.2019 r.

Podczas rejestracji prosimy podać numer naszej szkoły: 6

Słuchacze kierunków technik elektroradiolog i technik masażysta podczas Uroczystości Strzeleckiej

Dnia 07.03.2019 słuchacze i słuchaczki kierunków kształcenia technik elektroradiolog, i technik masażysta wraz z Pogotowiem Rzeszowskim, zabezpieczali medycznie, Ogólnopolską Uroczystość Strzelecką w Rzeszowie – 100 rocznicę śmierci płk Lisa – Kuli. Było zimno, było wiele interwencji ale daliśmy radę i godnie zaprezentowaliśmy Naszą Szkołę.

 

Spotkanie z policją

W dniu 06.03.2019 r. na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z Policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji, z Wydziału Prewencji. Tematem spotkania była: „Odpowiedzialność karna za wykroczenia i łamanie przepisów prawa oraz właściwego reagowania na wszelkie negatywne i zagrażające sytuacje występujące na terenie szkoły, internatu i związane z korzystaniem z internetu”.

Erasmus+ wizyta z Hiszpanii

Program Erasmus+ stwarza warunki do wymiany doświadczeń oraz uczenia się nowych metod nauczania zawodu poprzez udział kadry pedagogicznej w doskonaleniu zawodowym za granicą.

Naszą szkołę odwiedzili nauczyciele zawodu z partnerskiej szkoły IES Jaime Ferrán Clúa z Madrytu, Hiszpania, którzy wzięli udział w szkoleniach typu job shadowing w dniach 5-7 lutego b.r.