Szkolny konkurs wiedzy o PCK na 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

W styczniu 2019 roku obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszej polskiej organizacji humanitarnej, będącą częścią składową Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Organizacja zajmuje się między innymi udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, promocją pierwszej pomocy i zdrowia, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa.

W związku z tym w naszej szkole został zorganizowany konkurs wiedzy na temat PCK. Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu. Zwycięscy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorami konkursu byli: Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Rzeszowie oraz Szkolne Koło PCK w MSCKZIU.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i składamy najlepsze gratulacje zwycięzcą.

Rzeszowski Bieg Trzeźwości im. ks. Franciszka Blachnickiego

Propagowanie postaw abstynenckich wobec alkoholu i narkotyków – to jeden z celów Rzeszowskiego Biegu Trzeźwości im. ks. Franciszka Blachnickiego.

1 maja 2019 r. odbyła się 3-cia edycja biegu. 10 kilometrową trasę z Rzeszowa do Niechobrza oraz trasę 20 km rowerową ukończyło około 300 zawodników.

Tuż za metą Biegu uczestnicy mogli skorzystać z masażu klasycznego i relaksacyjnego w namiocie naszej szkoły, którego udzielali nasi słuchacze i absolwenci.

Za poświęcony czas i troskę nad uczestnikami Biegu dziękujemy.

Kurs Tapingu

25 kwietnia 2019 r. raz pierwszy w naszej szkole został zorganizowany kurs tapingu rehabilitacyjnego miękkiego i  sztywnego. W kursie  uczestniczyło 15 słuchaczy MSCKZIU,  kierunku technik masażysta IV sem. Zorganizowanie  w/w kursu  miało na celu zainteresowanie zawodem, poznanie nowych metod terapeutycznych, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy masażysty. Kurs składał się z części teoretycznej, gdzie zostały omówione materiały do tapingu oraz wskazania i przeciwskazania.  W części  praktycznej instruktor omawiał poszczególne przypadki/dysfunkcje oraz demonstrował sposób wykonania aplikacji. Następnie uczestnicy wykonywali aplikacje pod kontrola instruktorów. Kurs posiada akredytację Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Na zakończenie słuchacze otrzymali certyfikaty oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie. Większość uczestników wykazała chęć uczestniczenia w kolejnych kursach doszkalających.

Promocja MSCKZiU przez słuchaczy w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie

Dnia 25.04.2019 słuchacze MSCKZiU promowali swoją szkołę w XIV Liceum Ogólnokształcącym działającym przy Zespole Szkół Technicznym w Rzeszowie. Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Słuchacze i słuchaczki przedstawili naszą ofertę edukacyjną. Uczniowie mogli przy naszym stanowisku, zmierzyć ciśnienie lub wziąć udział w instruktarzu pierwszej pomocy przedmedycznej.