Kontakt

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów
Tel. 17 85-365-54, 17 85-814-20
fax: 17 85-391-91
e-mail: medyk@medyk-studium.pl

p.o. Dyrektor:

mgr farm. Jacek Brodziński

Kierownicy szkolenia praktycznego:

Kierunków: asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna

mgr Krystyna Gałuszka
tel. 17 85-814-38
e-mail: kierownik1@medyk-studium.pl

Kierunków: technik masażysta, technik elektroradiolog, protetyk słuchu
mgr Elżbieta Czachor
tel. 17 85-814-36

Kierunków: technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych
mgr inż. Małgorzata Żelazko
tel. 17 85-814-34

Kierunku: technik dentystyczny
naucz. Józef Oberc

Kierownik Domu Słuchacza:

mgr Anna Pustelniak-Kapica
tel. 17 85-814-33
e-mail: kierownik_internatu@medyk-studium.pl

Kierownik Działu Administracyjnego:

mgr Mirosław Chmaj
tel. 17 85-814-32
e-mail: kierownik_adm@medyk-studium.pl

Kierownik stołówki:

lic. Anna Ząbek
tel. 17 85-814-26
e-mail: kier_stolowki@medyk-studium.pl


Accessibility