Stypendia

W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie przyznawane jest stypendium Województwa Podkarpackiego. Słuchacze po zaliczeniu każdego semestru mogą starać się o stypendium za najlepsze wyniki w nauce oraz o stypendium przeznaczone dla słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość każdego stypendium to 200 zł miesięcznie – jest możliwość otrzymania stypendium z każdego tytułu. Ok. 95% wysłanych wniosków słuchaczy naszej szkoły, rozpatrywanych jest pozytywnie.


Accessibility