Stypendia

W Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie przyznawane jest stypendium Województwa Podkarpackiego. Słuchacze po zaliczeniu każdego semestru mogą starać się o stypendium za najlepsze wyniki w nauce. Wysokość każdego stypendium to 200 zł miesięcznie. Ok. 95% wysłanych wniosków słuchaczy naszej szkoły, rozpatrywanych jest pozytywnie.


Accessibility