Komunikaty

Komunikaty

Komunikat w sprawie wydawania suplementów do dyplomów – dotyczy kwalifikacji dwuliterowych:

„Szanowni Państwo, prosimy o poinformowanie zdających egzamin zawodowy w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. w kwalifikacjach dwuliterowych, że suplement do dyplomu wydawany jest na wniosek zdającego.
Wniosek do pobrania znajduje się na stronie www.oke.krakow.pl w zakładce:
Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów => Wnioski => Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów
lub

Egzamin zawodowy z kwalifikacji => Organizacja egzaminu => Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów => Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów.
Wypełniony wniosek należy wysłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres:
31-978 Kraków, os. Szkolne 37
WEZ  OKE Kraków”


Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.:

Accessibility