Organizacja Strzelecka „Strzelec” Józefa Piłsudskiego przy MSCKZiU w Rzeszowie

W dniu 4 listopada młodzież naszej szkoły brała udział w kweście na rzecz budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Młodzież z kierunku Technik Masażysta wraz z słuchaczami ze związku strzeleckiego Strzelec JP (samodzielny Pluton Medyczny) zebrała trzy pełne puszki datków. Akcja w C.H.Galeria Rzeszów spotkała się z dużym odzewem mieszkańców, którzy chętnie wspomagali budowę pomnika J. Piłsudskiego.

W kweście brali udział: Aleksandra Dyląg, Gabriela Hryniszyn, Marta Zaborniak, Bernadeta Warzybok, Dawid Kozłowski, pod opieką nauczyciela mgr Sławomira Sączowy. Natalia Draus i Dawid Kozłowski pod opieką nauczycieli mgr Małgorzaty Rysz i mgr Ewy Warmuzińskiej zorganizowali pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej który wzbudził duże zainteresowanie.


Zajęcia zapoznawcze z bronią nowoutworzonej Drużyny Strzeleckiej


Opiekunem Organizacji Strzeleckiej „Strzelec” w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie jest  mgr Sławomir Sączawa.


Accessibility