Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

 

Medyczna Szkoła Policealna

w Rzeszowie

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020

w zawodach (nauka od dnia 02 września 2019):

NAUKA BEZPŁATNA

W SYSTEMIE DZIENNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Asystentka stomatologiczna
1 rok
Higienistka stomatologiczna
2 lata
Opiekunka dziecięca
2 lata
Ortoptystka
2 lata
Technik masażysta
2 lata
Technik usług kosmetycznych
2 lata
Terapeuta zajęciowy
2 lata
Technik elektroradiolog
2,5 roku
Technik farmaceutyczny
2,5 roku
Technik dentystyczny
2,5 roku - nauka od 03.02.2020 r.

W SYSTEMIE STACJONARNYM

(zajęcia 3-4 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych)

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Protetyk słuchu
2 lata
Asystentka stomatologiczna
1 rok
Higienistka stomatologiczna
2 lata
Opiekunka dziecięca
2 lata
Technik masażysta
2 lata
Technik usług kosmetycznych
2 lata

W SYSTEMIE ZAOCZNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
Opiekun medyczny
1 rok

I. Kandydaci do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły od dnia 3 czerwca 2019 r.

Wymagane dokumenty:

II. Przyjmowanie kandydatów do szkoły.

III. Postanowienia końcowe.

Predyspozycje psychofizyczne do podjęcia nauki w szkole medyczno-społecznej:

Przeciwwskazania do nauki w zawodach medycznych:


Accessibility