REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

prowadzi rekrutację na rok szkolny 2017/2018

w zawodach (nauka od dnia 4 września 2017):

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie:

– NAUKA W SYSTEMIE DZIENNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
1 ROK
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
2 LATA
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
2 LATA
ORTOPTYSTKA
2 LATA
PROTETYK SŁUCHU
2 LATA
TECHNIK DENTYSTYCZNY
2,5 ROKU
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
2,5 ROKU
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
2 LATA
TECHNIK MASAŻYSTA
2 LATA
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
2 LATA

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Rzeszowie

– NAUKA W SYSTEMIE ZAOCZNYM

ZAWÓD
CZAS
TRWANIA
NAUKI
OPIEKUN MEDYCZNY
1 ROK
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
1 ROK
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
2 LATA

Warunki przyjmowania kandydatów

Kandydaci do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.

Wymagane dokumenty:

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA


Accessibility